Упис ученика у први разред

Упис ученика у први разред школске 2024/2025. године

Поштовани родитељи, упис деце у први разред почиње од 01.04.2024. године и траје до 31.05.2024. године. Према Закону о основама система образовања и васпитања у први разред основне школе обавезно се уписује свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година. То значи да се ове године уписују сва деца која су рођена од 1. марта 2017. до 1. марта 2018. године. Родитељи ове деце имају законску обавезу да упишу своје дете у први разред.

Превремени упис

Дете које на почетку школске године има шест до шест и по година (рођено од 1. марта 2018. до 31. августа 2018. године) нема обавезу, али може да се упише у први разред на захтев родитеља, након провере спремности за полазак у школу.  

Каснији упис

Ако дете старије од седам и по година због болести или других разлога није уписано у први разред, може да се упише у први или одговарајући разред, на основу претходне провере знања.

Претходну проверу знања обавља тим састављен од наставника разредне наставе, односно предметне наставе, педагога и психолога, уважавајући стандарде постигнућа и ценећи најбољи интерес детета.

Тестирање првака и чему оно служи

Тестирање за упис у први разред обавља педагог Тања Љубић Илић. Користи се Тест за испитивање првака, којим се утврђује интелектуална, социјална и емотивна зрелост детета за полазак у школу. Важно је да родитељи детету објасне да за то није потребна никаква посебна припрема. Дете треба да буде одморно и да му родитељи укратко објасне где иде. То је један опуштен разговор који има за циљ :

  • да се добије општа слика о нивоу психофизичког развоја деце која полазе у школу, односно да се утврди степен припремљености за школу;
  • да се открију деца која могу да имају тешкоће у учењу и прилагођавању на школску средину и да се о томе обавесте родитељи и будући учитељи, како би могли да им посвете посебну пажњу и примене одговарајуће методе у раду са том децом.

Непотребно је и по децу веома штетно ако родитељи стварају напетост око уписа своје деце у школу, а нарочито је штетно када родитељи  дете плаше тестирањем или школом уопште. Немојте застрашивати дете речима („нећеш се уписати у школу ако не будеш знао све“ и сл.), нити му ублажавати ситуацију („мало ћеш да се играш са тетом“). Овај тест не захтева познавање слова (читање и писање) као ни рачунање.

У поступку испитивања детета, школа може да утврди потребу за доношењем индивидуалног образовног плана или плана за додатном подршком.

Документација за упис

  • Лекарска потврда из Дома здравља о обављеном здравственом прегледу
  • Извод из матичне књиге рођених за дете
  • Уверење о завршеном припремном предшколском програму (из предшколске установе)

Све ове документе школа по службеној дужности, електронским путем прибавља. Изузетно, ако је лекарски преглед обављен код приватног лекара или у војној здравственој установи, биће потребно да родитељ донесе у школу.

Упис детета у први разред родитељ може да изврши:

  • електонским путем преко Портала еУправе, на који ће родитељи и други законски заступници од 20.03.2024. године до 31.05.2024. године моћи да закажу време уписа и тестирања детета.

Родитељ који није у могућности или не жели да термин закаже преко портала еУправе, може да позове школу и на тај начин закаже термин.

Упис деце се врши од 1. априла до 31. маја 2024. године сваког радног дана код секретара школе.

 Школски педагог

Тања Љубић Илић 

Scroll to Top