О НАМА

Основна школа „Светислав Мирковић Ненад“ у Малој Плани почела је са радом 1908. године. У почетку је радила као четвороразредна, затим као гимназија, да би касније прерасла у потпуну основну школу.

У свом развоју од преко 100 година школа је постизала запажене резултате и признања. Школске 2007/08. обележена је стогодишњица рада школе. Од 1974. године школи у Малој Плани су припојене основне школе у Крушевици и Прекадину, које су укинуте због малог броја ученика и спровођења рационализације на нивоу СО Прокупље. У каснијем периоду ова школа се налазила у саставу РО „Топлички партизани“, да би у септембру 1991. године, пошто је укинута РО прихватила у свом саставу основне школе у Тулару и Великој Плани, на основу одлуке СО Прокупље од 26.06.1991.

Основна школа „Светислав Мирковић Ненад“ у Малој Плани је регистрована код Привредног суда у Нишу под бројем ФИ-1970/91.

Верификација школе – Решење МПНТР бр.022-05-51/2016-07, од 27.01.2017. год.

Седиште школе је у Малој Плани. Школа има издвојена одељења у: Доњој Топоници, Прекадину, Белољину, Конџељу, Бресничићу, Ресинцу, Великој Плани, Доњој Бресници и Товрљану.

У школској 2022/2023. години основна школа „Светислав Мирковић Ненад“ у Малој Плани има 13 одељења млађих разреда и 8 одељења старијих разреда, са укупно 179 ученика. Посебне тешкоће са којима се школа суочава су што 2/3 одељења гравитира ван седишта школе и најчешће су без саобраћајних веза, што у многоме отежава организацију васпитно-образовног рада, као и праћење реализације наставног плана и програма за основну школу. 

Такође скоро сва издвојена одељења ван седишта школе имају изразите тешкоће јер су све зграде старијег датума градње, нефункицоналне, што отежава нормалан рад у школи.

И поред наведених тешкоћа у протеклом периоду школа је остварила резултате који су у свему били за похвалу. У последњих неколико година проходност ученика у школи креће се од 99-100%. Ученици ове школе постизали су солидне резултате на такмичењима (општинским, окружним и републичким), а њихови јавни наступи на културним и спортским смотрама увек су били запажени у својој средини и шире.

Од школске 2011/2012. године настава и рад се одвијају у новој школској згради која се налази у центру села на месту старе школске зграде која је порушена. Школу је свечано отворио Министар просвете и науке проф. др Жарко Обрадовић 05.10.2011. године.

Школа се својим модерним архитектонским изгледом уклапа у околину и доприноси естетском изгледу насеља. Естетски уређеним простором предвиђеним за образовно-васпитни рад као и са пространим спортским теренима, школа пружа могућност културног, едукативног и спортског развоја и деце и одраслих житеља овог краја.

У школи се успешно имплементирају превентивни и интервентни програми заштите деце од насиља.

Успешно пружамо подршку ученицима и подржавамо их  у учењу, све више развијамо пројектну, тематску, интегрисану наставу.

Јачамо капацитете људских ресурса, кроз стално стручно усавршавање наставника и стручних сарадника.

Од почетка другог полугодишта школске 2018/19. године школа је почела вођење евиденције о образовно-васпитном раду у есДневнику.

Од школске 2019/2020. године школа је укључена у пилот пројекат „Обогаћени једносменски рад у основним школама“.

Scroll to Top