ЗАПОСЛЕНИ

НЕ ПРЕДАЈЕ УЧИТЕЉ ОНО ШТО ЖЕЛИ, НЕ ПРЕДАЈЕ УЧИТЕЉ ОНО ШТО ЗНА, УЧИТЕЉ ПРЕДАЈЕ ОНО ШТО ЈЕСТЕ – непознати аутор

У школи се успешно имплементирају превентивни и интервентни програми заштите деце од насиља.

Успешно пружамо подршку ученицима и подржавамо их  у учењу, све више развијамо пројектну, тематску, интегрисану наставу.

Јачамо капацитете људских ресурса, кроз стално стручно усавршавање наставника и стручних сарадника.

 1. Горан Марјановић, директор
 2. Саша Тодоровић, помоћник директора
 3. Тања Љубић Илић, педагог
 4. Братислав Станковић, секретар
 5. Дијана Јовановић, шеф рачуноводства
 6. Драгица Орловић, благајник
 1. Биљана Јанићијевић, наставник разредне наставе
 2. Јасмина Насковић, наставник разредне наставе
 3. Јованка Стошковић, наставник разредне наставе
 4. Гордана Ковачевић, наставник разредне наставе
 5. Драгана Ратковић, наставник разредне наставе
 6. Горан Тодоровић, наставник разредне наставе
 7. Татјана Шопић, наставник разредне наставе
 8. Љубиша Стојановић, наставник разредне наставе
 9. Татјана Антонијевић, наставник разредне наставе
 10. Соња Маринковић, наставник разредне наставе
 11. Марко Чикарић, наставник разредне наставе
 12. Дијана Николић, наставник разредне наставе
 13. Марија Костић, наставник разредне наставе
 14. Даниела Аксентијевић, наставник српског језика и књижевности
 15. Драгана Вековић, наставник српског језика и књижевности
 16. Стеван Дмитровић, наставник енглеског језика
 17. Марина Табаковић, наставник енглеског језика
 18. Зорка Ковачевић, наставник енглеског језика
 19. Сузана Мрђеновић, наставник енглеског језика
 20. Саша Тодоровић, наставник историје
 21. Славица Вучковић, наставник историје/грађанског васпитања
 22. Јасмина Марјановић, наставник географије
 23. Дејан Јанковић, наставник биологије
 24. Тамара Ничић, наставник биологије
 25. Младен Перић, наставник биологије
 26. Мирослав Антонијевић, наставник математике
 27. Горан Миловановић, наставник математике
 28. Зорица Савић, наставник технике и технологије/наставник информатике и рачунарства
 29. Александар Милисављевић, наставник технике и технологије
 30. Андријана Симеон Тошић, наставник ликовне културе
 31. Надица Грбић, наставник ликовне културе
 32. Љубомир Цекић, наставник ликовне културе
 33. Гордана Станковић, наставник музичке културе
 34. Владимир Вељковић, наставник физичког и здравственог васпитања
 35. Ивана Митровић, наставник физичког и здравственог васпитања
 36. Милош Манић, наставник физичког и здравственог васпитања
 37. Марина Милојевић, наставник физике/хемије
 38. Марија Андрејић, наставник верске наставе – православног катихизиса
 39. Маја Миладиновић, наставник руског језика

Домари – мајстори одржавања

 1. Зоран Шаранац
 2. Бобан Марјановић
 3. Слађан Чапрић

Радници на одржавању хигијене

 1. Слађана Ристић
 2. Живорад Ђорђевић
 3. Наташа Чапрић
 4. Милош Петковић
 5. Јелена Радовановић
 6. Јасмина Антић
 7. Слађан Чапрић
 8. Љиљана Ивановић
 9. Зоран Малетић
 10. Славица Глишановић
 11. Добривоје Момчиловић
 12. Миодраг Савић
 13. Наталија Ракић
Scroll to Top