Стручно усавршавање

24.11.2022. године у нашој школи одржан је семинар ,,Како унапредити процес самоевалуације у области настава и учење“, каталошки број 571. Аутори програма су Маја Врачар, доктор педагошких наука и Бисерка Светозаревић, професор педагогије.

Scroll to Top