Вода за мир

У просторијама ОШ „Светислав Мирковић Ненад“ у издвојеном одељењу у Великој Плани обележен је Светски дан шума и Светски дан вода са циљем да се код деце подигне свест о значају очувања вода и шума за целокупан живи свет на планети Земљи.
Светски дан шума обележава се сваке године 21. марта а Светски дан вода обележава се  22. марта. Овим данима Уједињене нације желе да подсете на важност заштите шума и вода и на недостатак воде за пиће у многим крајевима света.

 У нашој школи, сви  ученици су са наставницима обележили Светски дан шума и вода израдом пројектног задатка под слоганом ,,Вода кроз стихове“, где су писањем песама на српском, руском и енглеском језику о шуми и води на занимљив начин испољили своје креативне идеје. Од њихових радова направљен је пано са песмицама и занимљивостима о шуми и води.

 Обележавањем овог дана ученици су проширили стечена знања о шуми и води, њиховом значају и начинима заштите. Такође су се сви сложили да је потребно спречити загађивање потока, река и језера, као и да је неопходно рационално коришћење шума и вода.

Scroll to Top